Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 19 Chien-Chen Chen 90 3 7 100
2 2 Hong-Jie Liu 58 17 3 78
3 14 Ming Chun Wang 73 3 2 78
4 13 Chun-Ching Huang 46 10 3 59
5 10 Tsung-Hsuan Wu 49 2 0 51
6 7 Hung-Min Liu 43 4 3 50
7 11 Chien-Feng Huang 28 4 2 34
8 17 Pei Hung Huang 10 3 2 15
9 4 Ju-Chien Tai 3 1 1 5
10 12 Mei-Chung Hsu 5 0 0 5
11 8 Liang-Hao Chang 1 2 0 3
Total for tournament 406 49 23 478
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 14 Ming Chun Wang 73 16 45 134 54.48
2 19 Chien-Chen Chen 90 47 62 199 45.23
3 7 Hung-Min Liu 43 25 71 139 30.94
4 2 Hong-Jie Liu 58 10 26 94
5 4 Ju-Chien Tai 3 0 2 5
6 8 Liang-Hao Chang 1 0 4 5
7 10 Tsung-Hsuan Wu 49 15 23 87
8 11 Chien-Feng Huang 28 15 21 64
9 12 Mei-Chung Hsu 5 3 4 12
10 13 Chun-Ching Huang 46 14 23 83
11 17 Pei Hung Huang 10 2 11 23
Total for tournament 406 147 292 845 0.43
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 2 Hong-Jie Liu 17 43 32 92 0.59
2 13 Chun-Ching Huang 10 49 28 87 0.34
3 7 Hung-Min Liu 4 16 6 26 0.14
4 11 Chien-Feng Huang 4 7 10 21 0.14
5 14 Ming Chun Wang 3 11 12 26 0.10
6 17 Pei Hung Huang 3 13 18 34 0.10
7 19 Chien-Chen Chen 3 20 13 36 0.10
8 8 Liang-Hao Chang 2 4 3 9 0.07
9 10 Tsung-Hsuan Wu 2 9 10 21 0.07
10 4 Ju-Chien Tai 1 6 8 15 0.03
11 12 Mei-Chung Hsu 0 3 1 4
Total for tournament 49 181 141 371 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 19 Chien-Chen Chen 7 22 85 114 0.24
2 2 Hong-Jie Liu 3 17 82 102 0.10
3 7 Hung-Min Liu 3 4 68 75 0.10
4 13 Chun-Ching Huang 3 14 75 92 0.10
5 11 Chien-Feng Huang 2 6 15 23 0.07
6 14 Ming Chun Wang 2 4 67 73 0.07
7 17 Pei Hung Huang 2 5 81 88 0.07
8 4 Ju-Chien Tai 1 4 38 43 0.03
9 8 Liang-Hao Chang 0 2 3 5
10 10 Tsung-Hsuan Wu 0 6 33 39
11 12 Mei-Chung Hsu 0 3 18 21
Total for tournament 23 87 565 675
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 17 Pei Hung Huang 191 3 170 364 6.59
2 4 Ju-Chien Tai 86 4 80 170 2.97
3 19 Chien-Chen Chen 1 1 15 17 0.03
4 2 Hong-Jie Liu 0 1 4 5
5 7 Hung-Min Liu 0 1 8 9
6 8 Liang-Hao Chang 0 0 1 1
7 10 Tsung-Hsuan Wu 0 0 4 4
8 11 Chien-Feng Huang 0 0 1 1
9 13 Chun-Ching Huang 0 3 6 9
10 14 Ming Chun Wang 0 1 8 9
11 16 Yung-Shun Lin 0 1 14 15
Total for tournament 278 15 311 604 0.05
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 16 Yung-Shun Lin 41 41 46 128 1.41
2 19 Chien-Chen Chen 31 12 17 60 1.07
3 14 Ming Chun Wang 15 12 9 36 0.52
4 7 Hung-Min Liu 12 14 14 40 0.41
5 11 Chien-Feng Huang 12 4 4 20 0.41
6 10 Tsung-Hsuan Wu 9 3 6 18 0.31
7 17 Pei Hung Huang 8 10 21 39 0.28
8 2 Hong-Jie Liu 4 2 6 12 0.14
9 12 Mei-Chung Hsu 3 1 3 7 0.10
10 4 Ju-Chien Tai 2 2 5 9 0.07
11 8 Liang-Hao Chang 1 2 0 3 0.03
12 13 Chun-Ching Huang 1 10 10 21 0.03
Total for tournament 139 113 141 393 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 16 Yung-Shun Lin 115 16 36 167 59.28
2 19 Chien-Chen Chen 149 17 62 228 57.89
3 2 Hong-Jie Liu 1 0 3 4
4 4 Ju-Chien Tai 0 0 2 2
5 7 Hung-Min Liu 71 11 26 108
6 11 Chien-Feng Huang 31 3 12 46
7 12 Mei-Chung Hsu 10 2 10 22
8 13 Chun-Ching Huang 2 0 2 4
9 14 Ming Chun Wang 1 0 1 2
10 17 Pei Hung Huang 1 0 1 2
Total for tournament 381 49 155 585 0.59