Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Roman Fartov 02/12/1992 184 83 325 315 0 0 0 0 Pavlodar VC
2 Anton Kuznetsov 25/09/1989 204 91 346 335 0 0 90 90 Atyrau
4 Alexandr Stolnikov c 17/07/1988 197 95 340 325 0 0 20 20 Kazchrome
5 Sergey Kuznetsov 26/10/1993 197 89 330 315 0 0 120 120 Burevestnik
6 Almaz Issin 28/05/1990 194 77 345 335 0 0 0 0 Pavlodar VC
9 Vitaliy Mironenko 18/05/1985 187 90 331 329 0 0 20 20 Pavlodar
10 Maxim Michshenko 10/09/1990 197 94 355 315 0 0 12 12 Kazchrome
11 Damir Akimov 22/09/1991 202 100 360 330 0 0 0 0 Altay
12 Nodirkhan Kadirkhanov 06/09/1991 203 85 340 330 0 0 5 5 Altay
14 Sergey Kostiv 25/01/1987 201 99 350 335 0 0 0 0 Essil VC
15 Vladimir Prokofyev 09/02/1993 203 94 345 330 0 0 0 0 Altay
16 Mirlan Badashev 05/08/1989 173 79 320 300 0 0 0 0 Altay
18 Vitaliy Vorivodin 31/07/1990 194 101 347 335 0 0 60 60 Atyrau
19 Maxim Mamedov 19/07/1987 200 88 340 320 0 0 10 10 TNK-Kazchrome