Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 13 Rafail Koumentakis 87 6 6 99
2 15 Andreas-Dimitrios Fragkos 83 5 4 92
3 2 Mitar Tzourits 58 6 3 67
4 7 Georgios Petreas 41 16 5 62
5 17 Athanasios Protopsaltis 46 1 3 50
6 10 Andreas Andreadis 38 6 4 48
7 18 Anastasios-Stamatios Aspiotis 30 2 4 36
8 6 Konstantinos Stivachtis 7 2 1 10
9 5 Athanassios Terzis 5 2 0 7
10 12 Nikolaos Smaragdis 5 1 0 6
11 14 Anestis Dalakouras 1 0 0 1
Total for tournament 401 47 30 478
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 13 Rafail Koumentakis 87 31 40 158 55.06
2 15 Andreas-Dimitrios Fragkos 83 23 45 151 54.97
3 2 Mitar Tzourits 58 27 33 118 49.15
4 5 Athanassios Terzis 5 2 0 7
5 6 Konstantinos Stivachtis 7 1 3 11
6 7 Georgios Petreas 41 8 24 73
7 10 Andreas Andreadis 38 3 17 58
8 12 Nikolaos Smaragdis 5 2 4 11
9 14 Anestis Dalakouras 1 0 3 4
10 17 Athanasios Protopsaltis 46 16 37 99
11 18 Anastasios-Stamatios Aspiotis 30 14 26 70
Total for tournament 401 127 232 760 0.53
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 7 Georgios Petreas 16 32 13 61 0.57
2 2 Mitar Tzourits 6 5 3 14 0.21
3 10 Andreas Andreadis 6 34 21 61 0.21
4 13 Rafail Koumentakis 6 19 13 38 0.21
5 15 Andreas-Dimitrios Fragkos 5 15 8 28 0.18
6 5 Athanassios Terzis 2 2 5 9 0.07
7 6 Konstantinos Stivachtis 2 7 12 21 0.07
8 18 Anastasios-Stamatios Aspiotis 2 3 1 6 0.07
9 12 Nikolaos Smaragdis 1 5 2 8 0.04
10 17 Athanasios Protopsaltis 1 10 6 17 0.04
11 14 Anestis Dalakouras 0 1 1 2
Total for tournament 47 133 85 265 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 13 Rafail Koumentakis 6 23 67 96 0.21
2 7 Georgios Petreas 5 17 78 100 0.18
3 10 Andreas Andreadis 4 5 86 95 0.14
4 15 Andreas-Dimitrios Fragkos 4 35 44 83 0.14
5 18 Anastasios-Stamatios Aspiotis 4 17 32 53 0.14
6 2 Mitar Tzourits 3 15 33 51 0.11
7 17 Athanasios Protopsaltis 3 16 35 54 0.11
8 6 Konstantinos Stivachtis 1 2 62 65 0.04
9 4 Georgios Papalexiou 0 0 2 2
10 5 Athanassios Terzis 0 2 34 36
11 12 Nikolaos Smaragdis 0 6 26 32
12 14 Anestis Dalakouras 0 0 3 3
Total for tournament 30 138 502 670
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 6 Konstantinos Stivachtis 56 1 82 139 2.00
2 5 Athanassios Terzis 31 1 45 77 1.11
3 3 Dimitrios Gkaras 0 0 7 7
4 7 Georgios Petreas 0 0 3 3
5 9 Dimitrios Zisis 0 0 1 1
6 10 Andreas Andreadis 0 0 3 3
7 13 Rafail Koumentakis 0 1 3 4
8 15 Andreas-Dimitrios Fragkos 0 1 1 2
9 17 Athanasios Protopsaltis 0 1 3 4
10 18 Anastasios-Stamatios Aspiotis 0 1 2 3
Total for tournament 87 6 150 243 0.02
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 3 Dimitrios Gkaras 16 5 0 21 0.57
2 15 Andreas-Dimitrios Fragkos 14 5 2 21 0.50
3 17 Athanasios Protopsaltis 8 4 0 12 0.29
4 2 Mitar Tzourits 7 4 0 11 0.25
5 13 Rafail Koumentakis 7 4 1 12 0.25
6 6 Konstantinos Stivachtis 6 9 2 17 0.21
7 18 Anastasios-Stamatios Aspiotis 5 1 0 6 0.18
8 7 Georgios Petreas 4 1 2 7 0.14
9 5 Athanassios Terzis 2 5 0 7 0.07
10 10 Andreas Andreadis 1 3 0 4 0.04
11 12 Nikolaos Smaragdis 0 0 1 1
Total for tournament 70 41 8 119 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 3 Dimitrios Gkaras 103 8 75 186 51.08
2 13 Rafail Koumentakis 85 10 54 149 50.34
3 2 Mitar Tzourits 0 0 1 1
4 6 Konstantinos Stivachtis 0 3 1 4
5 7 Georgios Petreas 2 0 0 2
6 10 Andreas Andreadis 1 0 1 2
7 15 Andreas-Dimitrios Fragkos 54 10 25 89
8 17 Athanasios Protopsaltis 48 9 27 84
Total for tournament 293 40 184 517 0.51