Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Guojun Zhan 16/12/1988 197 91 235 230 0 0 5 5 Shanghai
2 Longhai Chen 29/03/1991 201 85 351 340 0 0 6 6 Shanghai
3 Zhi Yuan 29/09/1981 194 95 348 334 12 6 93 111 Liaoning
4 Chen Zhang 28/06/1985 200 89 356 340 3 0 0 3 Jiangsu
5 Yuanbo Li 27/09/1995 196 80 352 343 0 0 5 5 Henan
6 Runming Li 01/03/1990 198 93 350 326 11 0 8 19 Shandong
7 Weijun Zhong 20/04/1989 200 88 347 335 11 0 20 31 Army
8 Jianjun Cui 01/08/1985 192 94 350 335 11 0 3 14 Henan
9 Shuai Jiao c 28/01/1984 194 75 350 341 11 6 9 26 Henan
10 Daoshuai Ji 07/02/1992 195 85 355 335 9 0 3 12 Shandong
11 Xin Geng 15/11/1989 208 97 348 338 9 0 0 9 Shandong
12 Shuhan Rao 23/12/1996 209 85 354 344 0 0 5 5 Fujian
13 Yingchao Fang 03/08/1982 198 79 360 350 9 6 10 25 Shanghai
14 Qingyao Dai 26/09/1991 205 100 350 340 3 0 0 3 Shanghai
15 Hui Chu 11/02/1981 187 70 355 323 6 0 93 99 Beijing
16 Jiahua Tong 13/12/1992 180 76 317 305 0 0 0 0 Shanghai
17 Junhuang Ke 28/06/1994 183 72 330 320 0 0 0 0 Fujian
18 Xiangdong Liu 23/02/1993 198 93 340 330 0 0 0 0 Jiangsu
19 Jianwei Song 04/01/1992 194 75 340 330 0 0 10 10 Shandong
20 Chuanhang Tang 04/10/1995 201 85 345 340 0 0 5 5 Army
21 Tianyi Mao 02/06/1993 200 84 350 333 0 0 0 0 Army